สายไฟเมน สายไฟ สายVAF สายTHW สาย VCT PRODUCT บริษัท สยามเคเบิ้ลเวย์ จำกัด ผลิตจำหน่าย สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล สายโทรศัพท์
dot
dot
PRODUCTS
dot
bulletBare Conduct
bulletBuilding Wire
bulletFlexible Wire
bulletTele-commu
bulletWelding Cable
bulletCoaxial Cable
bulletSpeaker Cable
bulletMicroph Cable
bulletAutomotive
bulletOthers
dot
Catalogues
dot
bulletProduct Data PDF


24 Hour Copper Pirce
1 Month Copper Price


PRODUCT

Siam Cable Way Company Limited Products

1. Bare Conductor

    สายทองแดงเปลือย

สายทองแดงเปลือย

2. Building Wires & Cables

    สายไฟ THW VAF VAF-GRD

สายไฟTHW,สายไฟVAF,สายไฟVAF-GRD

3. Flexible Wires & Cables

    สายไฟอ่อน VSF VCT VKF

สายไฟVSF,สายไฟVFF,สายไฟVCT,สายไฟVTF,สายไฟVKF,สายไฟVCT

4. Telecommunication Cables

     สายโทรศัพท์

สายโทรศัพท์

5. Welding Cables

    สายตู้เชื่อม

สายตู้เชื่อม


 

6. Coaxial Cables

     สายทีวี

สายสัญญาณRG6,RG59,RG8

7. Speaker Cables

    สายลำโพง

สายลำโพง

8. Microphone Cables

    สายไมโครโพน

สายไมโคโพน

9. Automotive Wires & Cables

    สายไฟรถยนต์ สายแบตเตอรี่

สายไฟรถยนต์,สายRCA,สายPOWER,สายแบตเตอรี่

10. Others

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
SIAM CABLE WAY CO., LTD. 99 Moo.2, Pathum-Samkhok Road, Khlongkwai, Samkhok, Pathumthani 12160, Thailand. Tel : 66-2-5931640, 66-2-5931641 Fax : 66-2-5931673